§7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 
 
Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny do 14 dni, jednak na własny koszt. Podstawą do dokonania zwrotu produktu lub reklamacji jest przekazanie nam dokumentu potwierdzającego zakup tj. paragonu fiskalnego lub faktury.

 1. Zwracany Produkt wraz z wypełnionym Formularzem zwrotu należy wysłać na poniższy adres: BRIDE STORE ul. Piotrkowska 34, 90-265 Łódź. Formularz zwrotu dostępny jest na stronie http://www.bridestore.pl/img/cms/zwrot-bridestore.pdf
  Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt w oryginalnym opakowaniu i z oryginalnymi metkami. Zwracana rzecz nie może posiadać śladów użytkowania.
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 4. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta oraz zwracanej rzeczy zwróci Konsumentowi dokonane przez niego płatności z wyjątkiem kosztów dostarczenia zwracanej rzeczy.
 5. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument.
 6. Sprzedający wstrzymuje się  ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania tej rzeczy z powrotem celem sprawdzenia, czy dna rzecz nie posiada śladów użytkowania. 
 7. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  - w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  - w której przedmiotem świadczenia jest bielizna;
  - w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  - w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  - o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  - o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę. 
  - Sklep nie przyjmuje Towarów odsyłanych jako listy za pośrednictwem Poczty Polskiej. Przyjmowane są paczki Poczty Polskiej.
 8. Jeżeli zamówienie obejmuje produkty wytwarzane lub dostosowane według specyfikacji Klienta, czyli Produkty Spersonalizowane, nie będzie miało do nich zastosowanie możliwości wycofania się, prawo do odwołania, prawo zwrotu lub prawo do wypowiedzenia umowy sprzedaży (art. 38 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014r.).
 
 

Menu

Create a free account to save loved items.

Sign in